Náš příběh…

Za dávných časů, když ještě Češi rozuměli slovenštině, založil jeden švarný mladý muž společenství, stvrzené královským úředníkem. Jeho družina věrných spolubojovníků při něm stála ve dne v noci, když vítězili nad útrapami pocestných a cizinců.

I stávalo se, že nerozuměli řeči cizinců, ale byli ochotní a schopní najít tlumočníka a u kulatého stolu pak společně hledat řešení. Málokdy tak hosté odjížděli s nepořízenou. I na ně však několikrát padly kletby a hladomor, vždy však stáli při sobě a společným a vytrvalým úsilím pokaždé velmi dobře sloužili – byť jejich služby byly mnohdy pouze dobrým slovem a pochvalou oceněny…

Takoví pocestní si nás však navždy pamatují. A do dnešních dob jsou i v sousedních královstvích věrnými spojenci. Posílají za námi své přátele i známé, kterým pomáháme řešit jejich obtíže k plné spokojenosti všech.

fitty-fairytales

A co Vy? Máte již svoji schopnou družinu?

Když věhlas společenství našeho hranic přesáhl, uznali jsme, že nějaký znak v zástavě potřebný jest. Takový, který dobu předběhl by. Ne jen tak nějaký erb či praporec, kterých desítky tvořily se. Jedinečný. Takový, který vyjadřoval by pocity cizinců u nás. Však často slýchali jsme: „Vy musíte být z nějaké cizí a hodně daleké země!“ A tak na pergamenu zpočátku stvořen, dali jsme vzniknout legendě. Fitty nazýváme jej. I on stal se nedílnou součástí společenství našeho a věrným bratrem, který provází naše služby…

A jaký je Váš příběh?